Close

PRESS & MEDIA

Organization Contact person Contact No
Sambad Ratnakara Bhoi 9437402715
Sambad Malaya Kumar Parida 9439383828
Sambad Naresh Seth 9437158048
Samaja Lingaraj Sahu 9853068705
Samaja Sakanta Kumar Kar 9437149166
Samaja Biraj Mishra 9437050929
Prameya Gyana Brata Bhoi 8895549586
Prameya Tafizul Hussein 9439221989
Prameya Goutam Mishra 8270628854
Dharitri Subhasis Padhi 9437344731
Dharitri Shankar Behera 9437402923
Pragatibadi Prafulla Dash 9437219897
Hiranchal Siva Prasad Meher 9437053913
Samaya Satyajit Mohapatra 9437357655
Times of India Subrat Mohanty 9439632879
New Indian Express Mayank Pani 8917600050
Agnisikha Deepak Kumar Panda 8763385828
Anupam Bharat Priya Ranjan Babu 7978699738
Nab Bharat Dasarathi Behera 9438385482
Nab Bharat Newton Ray 9439207770
Dainik Jagran Radhe Shyam Verma 7789917631
Sweekar Hemanta Mohapatra 9437348018
Pioneer Nimai Ch Sahu 9438385577
Janamukha Birendra Panigrahi 9861154509
Utkal Samachar Saroj Sahoo 9438246501
Paryabekhyak Sudhansu Maharana
OTV Sanjay Jena 9937775819
OTV Ranjan Singdeo 9438644141
News18 Tribikram Pradhan 9337301525
News18 Krushna Chandra Parida 9658650288
Kanaka TV Bishnu Prashad Dwibedy 9437218911
Kanaka TV Subrat Mishra 9438810800
News7 Gunamani Biswal 8658186756
News7 Manoj Nayak 9438810800
ETV Bharat Badshah Jushman Rana 9937492411
Nandighosh TV Samir Sadangi 7873106494
Nandighosh TV Chaitnya Nayak 9938321817
Nandighosh TV Nilu Sahu 9437355953
MBC TV Manas Nayak 9438334227
Kalinga TV Sraban Pati 9437355252
Kalinga TV Dharmendra Pattnaik 9937610865
Naxatra TV Saroj Seth 9337001102
Zee Odisha Ajaya Nath 9437083865
Argus TV Malaya Bhoi 9777774067
Odisha Bhaskar Live Nabin Dash 9438382888