ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଡିପୋ,ଏଫ.ସି.ଆଇ. ଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର-କମ-ବିଭାଗୀୟ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 16/05/2020

ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଡିପୋ,ଏଫ.ସି.ଆଇ. ଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର-କମ-ବିଭାଗୀୟ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଡିପୋ,ଏଫ.ସି.ଆଇ. ଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର-କମ-ବିଭାଗୀୟ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 09/05/2020

ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଡିପୋ,ଏଫ.ସି.ଆଇ. ଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର-କମ-ବିଭାଗୀୟ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

Corrigendum to Walk-in-Interview for appointment of Staff Nurse and Paramedics at VIMSAR, Burla.

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 01/05/2020

Corrigendum to Walk-in-Interview for appointment of Staff Nurse and Paramedics at VIMSAR, Burla.

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

Application are invited for Temporary Engagement of Research Scientist,Research Scientist(Non-Medical)Research Assistants and Laboratory Technician for VIMSAR, Burla.

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 01/05/2020

Application are invited for Temporary Engagement of Research Scientist,Research Scientist(Non-Medical)Research Assistants and Laboratory Technician for VIMSAR, Burla.

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ  ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣ ସକାଶେ  ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 24/04/2020

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ  ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣ ସକାଶେ  ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

Application are invited for “SAKHI” One Stop Centre functioning at District Head Quarters Hospital Sambalpur. 

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 22/04/2020

Application are invited for “SAKHI” One Stop Centre functioning at District Head Quarters Hospital Sambalpur.

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

The Shortlisted and not Shortlisted Candidates list for the post of Data Manager IDSP. And also objection are invited if any.

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 16/04/2020

The Shortlisted and not Shortlisted Candidates list for the post of Data Manager IDSP. And also objection are invited if any.

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

The information about engagement of paramedics in the wake of COVID-1 in the post mentioned at CDM&PHO sambalpur.

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 15/04/2020

The information about engagement of paramedics in the wake of COVID-1 in the post mentioned at CDM&PHO sambalpur.

ଅଧିକ