ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶୋଧନ କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିପରି ପାଇବେ

ଶୋଧନ କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର

ଡାଉନଲୋଡ (୫୨୮ କେବି)

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଛକ ପାଖରେ, ସମ୍ବଲପୁର
ସ୍ଥାନ : ସମ୍ବଲପୁର | ସହର : ସମ୍ବଲପୁର | ପିନ କୋଡ୍ : 768001