ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ITDA କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ରେ ବିଭିନ୍ନ Electronics ଜିନିଷର supply,installation,testing ଓ commissioning ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ITDA କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ରେ ବିଭିନ୍ନ Electronics ଜିନିଷର supply,installation,testing ଓ commissioning ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ITDA କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ରେ ବିଭିନ୍ନ Electronics ଜିନିଷର supply,installation,testing ଓ commissioning ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ITDA କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ରେ ବିଭିନ୍ନ Electronics ଜିନିଷର supply,installation,testing ଓ commissioning ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

26/05/2018 05/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (564 KB)