ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ANMTC ସମ୍ବଲପୁର |

ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ANMTC ସମ୍ବଲପୁର |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ANMTC ସମ୍ବଲପୁର |
ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ANMTC ସମ୍ବଲପୁର |
28/04/2021 31/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)