ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ।

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ।

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ।

26/07/2018 11/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)