ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । 

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । 
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । 

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

09/03/2019 15/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)