ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ରେ ଖାଲି ଥିବା ବିବିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ରେ ଖାଲି ଥିବା ବିବିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ରେ ଖାଲି ଥିବା ବିବିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ରେ ଖାଲି ଥିବା ବିବିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

26/02/2019 06/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (401 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (151 KB)