ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସକାଶେ ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଛପିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଦ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସକାଶେ ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଛପିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଦ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସକାଶେ ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଛପିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଦ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସକାଶେ ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଛପିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଦ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

08/01/2019 30/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)