ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛଞ୍ଚାଂପାଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲାଟ ବାଳ ନିକେତନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର । 

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛଞ୍ଚାଂପାଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲାଟ ବାଳ ନିକେତନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର । 
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛଞ୍ଚାଂପାଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲାଟ ବାଳ ନିକେତନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର । 

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛଞ୍ଚାଂପାଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲାଟ ବାଳ ନିକେତନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ।

 

 

26/07/2019 02/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (950 KB)