ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନ.ଇଊ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଇଊ.ପି.ଏଚ.ସିଠାରେ ଆମ କ୍ଲିନିକ ସକାଶେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୟୋଗ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଫଳାଫଳ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନ.ଇଊ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଇଊ.ପି.ଏଚ.ସିଠାରେ ଆମ କ୍ଲିନିକ ସକାଶେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୟୋଗ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଫଳାଫଳ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନ.ଇଊ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଇଊ.ପି.ଏଚ.ସିଠାରେ ଆମ କ୍ଲିନିକ ସକାଶେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୟୋଗ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଫଳାଫଳ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନ.ଇଊ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଇଊ.ପି.ଏଚ.ସିଠାରେ ଆମ କ୍ଲିନିକ ସକାଶେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୟୋଗ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଫଳାଫଳ ।

05/09/2018 30/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (84 KB)