ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର. ଆଇ. ଟି. ଆଇ ଲରପଙ୍କ ହୀରାକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ୪ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧ ତା-୨୨.୦୮॰୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର. ଆଇ. ଟି. ଆଇ ଲରପଙ୍କ ହୀରାକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ୪ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧ ତା-୨୨.୦୮॰୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର. ଆଇ. ଟି. ଆଇ ଲରପଙ୍କ ହୀରାକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ୪ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧ ତା-୨୨.୦୮॰୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର. ଆଇ. ଟି. ଆଇ ଲରପଙ୍କ ହୀରାକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ୪ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧ ତା-୨୨.୦୮॰୨୦୧୯ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

26/08/2019 16/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (730 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (114 KB)