ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନ ଏଚ ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ  ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନ ଏଚ ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ  ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନ ଏଚ ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ  ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନ ଏଚ ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ  ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଏବଂ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ।

23/09/2019 04/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1,017 KB)