ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଖାରଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା 

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଖାରଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା 
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଖାରଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା 

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଏବଂ ଖାରଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

05/09/2018 20/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)