ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନନ୍ତିମ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ।

21/08/2018 10/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)