ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର.ଏନ.ଟି.ସି.ପି ଏବଂ ଏନ.ପି.ସି.ବି ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଜଡିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର.ଏନ.ଟି.ସି.ପି ଏବଂ ଏନ.ପି.ସି.ବି ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଜଡିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର.ଏନ.ଟି.ସି.ପି ଏବଂ ଏନ.ପି.ସି.ବି ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଜଡିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର.ଏନ.ଟି.ସି.ପି ଏବଂ ଏନ.ପି.ସି.ବି ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଜଡିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ।

16/07/2018 31/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)