ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଅର୍ବନ ପରିବହନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଅର୍ବନ ପରିବହନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଅର୍ବନ ପରିବହନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଅର୍ବନ ପରିବହନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ସକାଶେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର।

16/11/2019 28/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (259 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (105 KB)