ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସକାଶେ ବୈଜ୍ଞାନିକ-‘ବି’ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗୀ ‘-ଏ’ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସକାଶେ ବୈଜ୍ଞାନିକ-‘ବି’ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗୀ ‘-ଏ’ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସକାଶେ ବୈଜ୍ଞାନିକ-‘ବି’ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗୀ ‘-ଏ’ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସକାଶେ ବୈଜ୍ଞାନିକ-‘ବି’ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗୀ ‘-ଏ’ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

 

04/03/2020 26/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (75 KB)