ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଜନ ଆୟୋଗ, ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ, ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଜନ ଆୟୋଗ, ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ, ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଜନ ଆୟୋଗ, ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ, ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

ରାଜସ୍ଵ ବିଭାଜନ ଆୟୋଗ, ଉତ୍ତର ବିଭାଜନ, ସମ୍ବଲପୁର ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

 

24/07/2019 08/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)