ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ଆହ୍ଵାନରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ଆହ୍ଵାନରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ଆହ୍ଵାନରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ଆହ୍ଵାନରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

10/02/2020 12/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (1,016 KB)