ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୁର୍ଲାରେ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

03/01/2019 12/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (302 KB) corrigendum (323 KB)