ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଠିକା  ଆହ୍ଵାନ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଠିକା  ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଠିକା  ଆହ୍ଵାନ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,ବୁର୍ଲା ରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଠିକା  ଆହ୍ଵାନ ।

02/11/2018 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (806 KB)