ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ ଅନେସ୍ତେସିଆ ଉପକରଣ ସକାଶେ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ ଅନେସ୍ତେସିଆ ଉପକରଣ ସକାଶେ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ ଅନେସ୍ତେସିଆ ଉପକରଣ ସକାଶେ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୁର୍ଲାରେ ଅନେସ୍ତେସିଆ ଉପକରଣ ସକାଶେ ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ଆହ୍ଵାନ ।

12/10/2018 29/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (525 KB)