ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ  ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ।

ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ  ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ  ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ।

ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ  ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ।

29/05/2019 10/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (776 KB)