ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାମର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନପଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଗରପୋଷ CHC ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଶେଷ SIA ନିର୍ଦେଶାବଳି

ବାମର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନପଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଗରପୋଷ CHC ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଶେଷ SIA ନିର୍ଦେଶାବଳି
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବାମର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନପଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଗରପୋଷ CHC ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଶେଷ SIA ନିର୍ଦେଶାବଳି 22/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)