ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବାମର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନପଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଗରପୋଷ CHC ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଶେଷ SIA ନିର୍ଦେଶାବଳି 22/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଠ ପ୍ରଥା 13/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (951 KB)