ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ

ଦଲିଲ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଏବଂ କଳା ପଥରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ 15/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଦୀ ବାଲୀର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ । 15/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବାମର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନପଲି ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଗରପୋଷ CHC ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ର ଶେଷ SIA ନିର୍ଦେଶାବଳି 22/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଠ ପ୍ରଥା 13/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (951 KB)