ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହରାଞ୍ଚଳ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାଲିକା

  1. ସମ୍ବଲପୁର  ମହାନଗର ନିଗମ
  2. ରେଢାଖୋଲ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ
  3. କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ