ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ୨୦୨୨

ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର
କ୍ର.ନ॰. ଜୋନ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଶପଥପତ୍ର
1 Kuchinda-1 Dillip Kumar Patel 20.01.2022 Download   Download  
Rasmita Patel 20.01.2022
21.01.2022
Download  
Download  
Download  
Download  
Ajit Kumar Mahapatra 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
Hemanta Pruseth 21.01.2022 Download   Download  
2 Kuchinda-2 Dibyaraj Kisan 20.01.2022
21.01.2022
Download  
Download  
Download  
Download  
Ramchandra Kisan 20.01.2022 Download   Download  
Purna Chandra Kisan 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
3 Jamankira-1 Dr. Simantini Bariha 20.01.2022
21.01.2022
Download  
Download  
Download  
Download  
Swaranika Dani 20.01.2022 Download   Download  
Sujata Khuntia 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
4 Jamankira-2 Benedikta Tappo 21.01.2022 Download   Download  
Rasmita Munda 21.01.2022 Download   Download  
Sabita Dei 20.01.2022
21.01.2022
Download  
Download  
Download  
Download  
Tanaya Dhurua 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
5 Dhankauda-1 Kishor Chhatar 19.01.2022 Download   Download  
Umesh Chandra Sahu 20.01.2022 Download   Download  
Sunil ku Mishra 21.01.2022 Download   Download  
Prasanta Barik 21.01.2022 Download   Download  
6 Dhankauda-2 Krushna Rani Behera 20.01.2022 Download   Download  
Sudarsan Haripal 20.01.2022 Download   Download  
Lilishree Sarbhangia 21.01.2022 Download   Download  
7 Naktideul-1 Binodini Pradhan 19.01.2022 Download   Download  
Anupama majhi 21.01.2022 Download   Download  
Priyambada Sahu 21.01.2022 Download   Download  
8 Naktideul-2 Luchana Gadtya 19.01.2022 Download   Download  
Sunanda Pradhan 21.01.2022 Download   Download  
Tikeswari Meher 21.01.2022 Download   Download  
9 Bamra-1 Banthu Kechhua 20.01.2022 Download   Download  
Deokarana Luha 20.01.2022
20.01.2022
Download  
Download  
Download  
Download  
Krushna Chandra Tappno 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
10 Bamra-2 Sunil Kumar Dash 20.01.2022 Download   Download  
Anita Patel 21.01.2022 Download   Download  
Kshyamanidhi Mahanand 21.01.2022 Download   Download  
Kumudini Nayak 21.01.2022 Download  
Download  
Download  
Download  
Ramesh Chandra Choudhury 21.01.2022 Download   Download  
Sunil Kumar Dash 21.01.2022 Download   Download  
11 Maneswar-1 Suruja Seth 21.01.2022 Download   Download  
Geeta Naik 21.01.2022 Download   Download  
Pinky Oram 21.01.2022 Download   Download  
12 Maneswar-2 Ahalya Seth 21.01.2022 Download   Download  
Gitanjali Pandey 21.01.2022 Download   Download  
Jyoti Deep 21.01.2022 Download   Download  
Sujata Badi 21.01.2022 Download   Download  
13 Jujomura-1 Sasmita Rani Dehury 19.01.2022 Download   Download  
Amulya Sahu 21.01.2022 Download   Download  
Kabita Sahu 21.01.2022 Download   Download  
Tiki Pradhan 21.01.2022 Download   Download  
14 Jujomura-2 Anil Kumar Mirdha 19.01.2022 Download   Download  
Deonis Lugun 19.01.2022 Download   Download  
Madhab Mirdha 21.01.2022 Download   Download  
Kailash Bag 21.01.2022 Download   Download  
15 Rairakhol-1 Hirabati Pradhan 19.01.2022 Download   Download  
Shravani Bhoi 21.01.2022 Download   Download  
Sukanti Bhoi 21.01.2022 Download   Download  
16 Rairakhol-2 Sarat Kumar Pradhan 19.01.2022 Download   Download  
Maheswar Sahoo 20.01.2022 Download   Download  
Satyananda Bagh 20.01.2022 Download   Download  
Antaryami Pradhan 21.01.2022 Download   Download  
Biswaranjan Pradhan 21.01.2022 Download   Download  
17 Rengali-1 Binati Kanta 21.01.2022 Download   Download  
Choleswari Mahananda 21.01.2022 Download   Download  
Priyambada Behera 21.01.2022 Download   Download  
Rebati Sona 20.01.2022 Download   Download  
18 Rengali-2 Saroj Pujari 20.01.2022 Download   Download  
Deonarayan Tiwari 21.01.2022 Download   Download  
Radheshyam Barik 21.01.2022 Download   Download