ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

 

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ର  ୬,୭୦୨.୦୦Sq.Km ସର୍ବମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ଜନଗଣନା) ୧,୦୪,୧୦୯୯
ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା  ୯  ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା 9୯
ସବ-ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା  ୩  ଗ୍ରାମ-ପଞ୍ଚାଯତ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୮
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା  ୨  ମହାନଗର ନିଗମ ସଂଖ୍ୟା
ପୁଲିସ ସ୍ଟେଶନ ସଂଖ୍ୟା  ୨୪  ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୨୨

 

ଜିଲ୍ଲା ଭୌଗଳିକ ତଥ୍ୟ
ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ର:  ୬,୭୦୨.୦୦ sq.km  ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା :  ୩୩୬୩.୩୦ sq.km  ୫୦.୧୮ %

 

ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା)
ସର୍ବମୋଟ:  ୧,୦୪୧ ,୦୯୯ %ରେ
ପୁରୁଷ:  ୫୨୬,୮୭୭  ୫୦.୬୧
ମହିଳା:  ୫୧୪,୨୨୨  ୪୯.୩୯
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ:  ୭୩୩,୦୦୬  ୭୦.୪୧
ସହରାଞ୍ଚଳ:  ୩୦୮,୦୯୩  ୨୯.୫୯
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି:  ୧୯୧,୮୨୭  ୧୮.୪୩
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପୁରୁଷ:  ୯୬,୫୧୧  ୫୦.୩୧
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା:  ୯୫,୩୧୬  ୪୯.୬୯
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି  ୩୫୫,୨୬୧  ୩୪.୧୨
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପୁରୁଷ:  ୧୭୭,୫୬୫  ୪୯.୯୮
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା:  ୧୭୭,୫୬୫  ୫୦.୦୨
ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ବ :  ୧୫୭ (Per sq.km)
ସାକ୍ଷରତା
ସର୍ବମୋଟ ସାକ୍ଷରତା :  ୭୦୩ ,୬୯୧  ୬୭.୫୯
ସାକ୍ଷର ପୁରୁଷ :  ୩୯୩ ,୧୯୨  ୫୫.୮୮
ସାକ୍ଷର ମହିଳା:  ୩୦୧,୪୯୯  ୪୪.୧୨
ସର୍ବମୋଟ ନିରକ୍ଷର :  ୩୩୭ ,୪୦୮  ୩୨.୪୧
ନିରକ୍ଷର ପୁରୁଷ:  ୧୩୩ ,୬୮୫ 3୯.୪୨
ନିରକ୍ଷର ମହିଳା:  ୨୦୩ ,୭୨୩  ୬୦.୩୮
ଜନବସତି
ସର୍ବମୋଟ ଜନବସତି :  ୨୦୨,୨୪୭
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି :  ୧୪୯ ,୬୩୪  ୭୩.୯୯
ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି :  ୫୨ ,୬୧୩  ୨୬.୦୧